Mali Mühür Nedir?

 

Mali Mühür, Firma Kaşesinin elektronik halidir.

397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK-Kamu SM tarafından hazırlanan elektronik sertifika altyapısıdır. ​

 

1.1 BAŞVURUSU​

e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamasına başlayabilmeniz için mali mühür gereklidir. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu başvuru ile ilgili 2 alternatif sunmaktadır.​

1.1.1 Gerçek Kişi veya Tüzel Kişiler için Başvuru Süreci​

Mali mühür sertifikası + kart okuyucu almak isteyen şirketler https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go linkinde bulunan ‘Mali Mühür Sertifika Başvurusu’ formunu şirket adına imza sirkülerinde adı geçen yetkili kişi tarafından nüfus cüzdanı bilgilerine göre doldurarak başvuruda bulunmalıdır.​

Mali Mühür Sertifika Başvurusu Giriş Ekranı

 

Mali Mühür Başvuru Formu – Mükellef Bilgileri

Mali Mühür Başvuru Formu – Kurum Bilgileri

 

Genc Bilgisayar Hastanesi WeB GeNC WeBtEaM.com